I know one thing That I know nothing

Active Directory Attribute Editor

Bazen gerekli bilgileri görüntülemek için bazen de bu veriler üzerinde değişiklik yapmak için objenin “Attribute Editor” alanına ulaşmamız gerekiyor.

Yapımızda bu işlemler için 3. Parti bir uygulama yada Powershell kullanmıyorsak  MMC konsol (dsa.msc) üzerinden bu işlemleri gerçekleştiriyoruz.

OU yapımız çok kırılımlı değil ise konsol üzerinde View alanından “Advanced Features” özelliğini aktif ettikten sonra direkt objeyi bulup üzerinde sağ tıklayıp özelliklerinden bu alana ulaşabiliyoruz.

Ancak AD içerisinde OU yapınız çok kırılımlı ise objeyi direkt bulup bu işlemi gerçekleştirmek o kadar kolay olmuyor. Objeyi Find ile bulup özelliklerine gittiğimiz de ise “Attribute Editor” alanını görüntüleyemiyoruz.Sponsor

Bu durumda ise obje özelliklerinden “Object” kısmına gelip nerede olduğunu öğrendikten sonra bu OU’ ya giderek direk obje üzerinde özelliklerine girmemiz gerekiyor.

Bu durum ile zaman kaybetmemek için, objeyi find ile bulduktan sonra “Member of” özelliklerindeki bir grup üzerine çift tıklayarak açıyoruz.

Grup özellikleri açıldığında önceden açtığımız objenin özelliklerini kapatarak grup members alanından objenin üzerine çift tıkladığımızda obje özelliklerinde “Attribute Editor” alanının geldiğini görüyoruz.