I know one thing That I know nothing

Command Prompt

ping 192.168.0.2  ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder
ping -a 192.168.0.2  ip deki diger bilgisayara ufak veri paketleri gönderip, alarak baglantiyi test eder. “-a” parametresi ile ipdeki bilgisayarin adresi görüntülenir.

ping -a -n 20 192.168.0.2  -n parametresinin yanindaki deger kadar veri paketleri gönderilirilerek test edilir.

pathping  bu komut sayesinde routerlar üzeriden geçen verinin kayba uğayıp uğamadığı kontrol edilir.

 ipconfig  bilgisayarin agdaki ip adresini gösterir.

ipconfig /all  bilgisayarin agdaki ip adresini ve bir çok ekstrayi gösterir.

ipconfig /all >orcl.txt  dökülen tüm bilgiyi orcl.txt dosyası içine atar.

ipconfig /release  bilgisayarin agdaki ipsini birakir

ipconfig /renew  bilgisayarin agdaki ipsini yeniler. yenileme islemi sirasinda ilk önce “release” , sonra “renew” islemi uygulanir

ipconfig /registerdns  bilgisayarı adını ve ipsini DNS e kaydetmek için kullanılır.

ipconfig /flushdns  Dns clientların cache belleklerinde tuttukları isim ve ip adres eşleşmelerine ait bilgileri siler,Cache belleği boşaltır.

ipconfig /displaydns  Eğer kullandığınız bilgisayar aynı zamanda bir DNS client’ı ise, DNS Cache belleğinde bulunan IP adresleri ve onlara ait olan DNS isimlerinin gösterilmesini sağlar.

arp -a  cache deki ip çözümlesini gösterir. cache eger 2 dk içinde yeni bir ip çözümlemesi olmazsa kendini temizler. eger 2 dk içinde yenilenirse 10 dk daha tutulur.

arp -s 192.168.1.2 BF-02-40-12-AF-30  ip çözümlemesi içinde, ip si verilen bilgisayarin “mac” adresini sabitler. cache de sürekli kalir, silinmez.

net use  bilgisayardaki map leri gösterir.

net use f: client  Client  bilgisayarin C sini F olarak map eder.

net use f: 192.168.1.2c$  ipsi verilen bilgisayarin gizli admin sharini f olarak map eder.

net use /delete f:  f mapped drive i siler.

net use lpt1: server /persistent  kalıcı printer bağlantısı sağlar.

netstat  bilgisayara yapilan baglantilari gösterir.

nbtstat  TCP/IP üzerinde NetBIOS API ile ilgili verilerin gösterilmesini sağlar.Netbios isim tablosunun hem kullandığınız(local) bilgisayar için hemde network üstündeki diğer bilgisayarlar(remote) için gösterilmesini sağlar.

tracert 192.168.2.1  Bu komut sayesinde, farklı TTL süreleri kullanılarak aynı hedefe ICMP paketleri gönderilir.Bu sayede, bilgisayarınızdan bir başka hedef noktaya ulaşırken, paketlerimizin hangi yolları takip ettiği kontrol edilir.

route print  Routing table döker.

net helpmsg 40  hata kod larının açıklamasını döker.

net view 192.168.1.2  ip si yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir.

net view client  ismi yazilmis bilgisayarin paylastirilmis nesnelerini gösterir.

net share  bilgisayardaki paylaştırılmış sürücü ve klasörleri gösterir.

net share hoop=f:hoop  f sürücüsünde oluşturduğumuz hoop klasörünü yine aynı isimle share eder.

hostname  bilgisayarin ismini gösterir.

%username%  bilgisayari logon olan kullanici ismidir.

%systemroot%  isletim sisteminin kuruldugu klasördür.

net time 192.168.0.2  ip si girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir.

net time client  ismi girilmis olan bilgisayarin tarih ve saatini gösterir.

net time client /set /y  ismi verilmis bilgisayarin tarih ve saatine göre, kullandigimiz makineyi ayarlar.

convert c: /fs:ntfs  C sürücüsünü NTFS sisteme dönüstürür. Içindeki bilgiler silinmez.

net help command  net komutuna bagli tüm komutlarin açiklamasini görüntüler.

nslookup  DNS in doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

dcpromo active directory manuel kurulumu için kullanılır

dcpromo /answer:c:promotec.txt active directory otomatik kurulumu için kullanılır

csvde -i -f add.txt  active drirectory içine add.txt içinden sadece kullanıcı ekler

ldifde -i -f add.txt  active drirectory içine add.txt içinden kullanıcı ekler, siler, düzeltir (satır ile ayrılmış)

csvde -f orcl.txt  active directory kaydını orcl.txt dosyasına virgülle ayrılmış şekilde döker

ldifde -f orcl.txt  active directory kaydını orcl.txt dosyasına satır satır ayrılmış şekilde döker

netsh  Bu komut sayesinde DHCP,WINS,DNS serverları komut satırından yönetebiliyorsunuz.

netsh> help  nasıl kullanacağınız hakkında buradan bilgi alabilirsiniz

run > change user /install (install mode devreye girer)

run > change user /execute (execute mode devreye girer)