Engin KOSOVA

Power Efficiency Report (Html)

1. Görselde ki gibi cmd “Admin” yetkisinde açılır

2. Görselde ki gibi raporun oluşturulması istenilen path geçiş yapılır ve aşağıdaki kod çalıştırılır

powercfg -energy -output Power_Report.html

3. Raporun oluşturulduğu path içerisindeki html açıldığında Hata, Uyarı, Bilgi gibi başlıklar altında öneriler sunulmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.