Power Efficiency Report (Html)

1. Görselde ki gibi cmd “Admin” yetkisinde açılır

2. Görselde ki gibi raporun oluşturulması istenilen path geçiş yapılır ve aşağıdaki kod çalıştırılır

powercfg -energy -output Power_Report.html

3. Raporun oluşturulduğu path içerisindeki html açıldığında Hata, Uyarı, Bilgi gibi başlıklar altında öneriler sunulmaktadır.