I know one thing That I know nothing

Windows 8 and 8.1 Shell Commands

Windows + R shell:AccountPictures C:\Users\(user-name)\AccountPictures shell:AddNewProgramsFolder Control Panel\All Control Panel Items\Get Programs shell:Administrative Tools C:\Users\(user-name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools shell:AppData C:\Users\(user-name)\AppData\Roaming shell:AppsFolder Applications shell:Application Shortcuts C:\Users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts shell:AppUpdatesFolder Installed Updates shell:Cache C:\Users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files shell:Camera Roll (8.1) C:\Users\(user-name)\Pictures\Camera …

Windows 8 Klasik Başlat Menüsü

Windows 8 Geliştirici önizleme sürümünde bu işlem regedit ayarları üzerinden yapılabiliyordu. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] "RPEnabled"=dword:00000000 Ancak daha sonraki sürümlerde bu regedit ayarı kaldırıldı ve buna bağlı olarak şu an için uygulama kullanmamız …