I know one thing That I know nothing

TROUG BI/DW SIG Toplantısı

Data mining, ODI, İleri SQL, Parallel Execution vb. önemli sunumların yapıldığı bu güzel organizsyonun gerçekleşmesini sağlayanlar ile bilgi, birikim ve tecrübelerini bizlerle paylaşan konuşmacılara çok teşekkürler.