View and Kill Remote Session

Remote bağlantı yapmış yada yapmaya çalışan kullanıcı bilgileri;

qwinsta

Remote bağlantı yapmış yada yapmaya çalışan kullanıcı bağlantısının kesilmesi;

rwinsta