I know one thing That I know nothing

Windows 8 and 8.1 Shell Commands

Windows + R shell:AccountPictures C:\Users\(user-name)\AccountPictures shell:AddNewProgramsFolder Control Panel\All Control Panel Items\Get Programs shell:Administrative Tools C:\Users\(user-name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools shell:AppData C:\Users\(user-name)\AppData\Roaming shell:AppsFolder Applications shell:Application Shortcuts C:\Users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts shell:AppUpdatesFolder Installed Updates shell:Cache C:\Users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files shell:Camera Roll (8.1) C:\Users\(user-name)\Pictures\Camera …

Windows Server 2012 Desktop icons

Masaüstü Simgeleri (Desktop icons) ayarları için kullandığımız “Kişiselleştir” (Personalize) seçeneği Windows Server 2012 ile seçili gelmiyor bunun nedeni ise seçeneğin sistem “Roles” seçeneğine alınmasından kaynaklanıyor. Bu görselde “Bilgisayarım, Denetim Masası” gibi öğeleri masaüstüne nasıl ekleyeceğimizi işleyeceğiz.